Bergenser vil utrede Andøya som luftskipsbase

– Andøya har flere fordeler for dagens luftskip, skriver Svein Lomheim i Jotneskip AS. Han søker nå Samskap om 75.000 kroner for å utrede Andøya som luftskipsbase.

LUFTSKIPSBASE Firmaet Jotneskip AS vil utrede Andøya som base for luftskip. Luftskipene kan brukes til transport, overvåking og turisme. Selskapet søker nå Samskap om 75.000 kroner til en forstudie. Bildet viser et Skyship 600 luftskip som er den typen Jotneskip AS vil bruke. Luftskipet har plass til 12 passasjerer.  Foto: Airship Management Services

Pluss

Totalt vil Lomheim bruke 150.000 kroner på et forstudie for å se om det er grunnlag for å starte opp med sightseeing-turer med luftskip fra Andøya.