I en vesterålskommune øker skatteinntektene med mer enn 10 prosent

En vesterålskommune har mer enn 10 prosent økning i skatteinntektene.

Gundar Jakobsen rådmann i Bø og ordfører Sture Pedersen konstaterer at skatteinntektene i Bø øker kraftig i forhold til i fjor.  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Kommunen er Bø, som har 10,5 prosent økning i de totale skatteinntektene i årets fem første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Bø øker på alle ulike skatteinntekter, men det er særlig kommuneskatten som går opp. I årets fem første måneder i fjor betalt skatteyterne i Bø 25,2 millioner i skatt. I år er tallet steget til 28,4 millioner kroner. Det er en økning på 12,7 prosent.