Avinor når ikke fristen for brannskum-opprydding på Evenes

I fjor fikk Avinor frist til 1. juli 2018 med å starte arbeidet med å fjerne brannskum i grunnen ved flyplassen på Evenes. – Det ser ikke ut til at vi rekker fristen og det blir dyrere enn anslått å gjøre dette, sier Lasse A. Vangstein i Avinor.

BRANNSKUM Avinor når ikke fristen for å starte arbeidet med rensing av miljøgiften PFOS fra grunnen ved flyplassen på Evenes. Avinor mener at rensetiltaket også kan bli dyrere enn først anslått. 

Pluss

Miljøgiften PFOS ble forbudt i Norge i 2007. Denne miljøgiften ble før brukt i brannskum og den finnes derfor i grunnen mange steder der man har kjørt hyppige brannøvelser.