Vil bruke 3,3 millioner i Melbu indre havn

Hadsel kommune vil bruke nærmere 3,3 millioner kroner til fornyelse og tilrettelegging i Melbu indre havn, et område som lenge har skreket etter universell utforming og til tider større kapasitet for fiskebåter og fritidsbåter.

Melbu indre havn med dagens situasjon og planlagt infrastruktur. Langs sjøen (skravert felt) mellom allmenningskaia i sør og trekai i nord, skal steinmassene plastres og gjøres sikrere enn i dag. På toppen vil det bli anlagt en gangsti med rekkverk.  Foto: Skjermdump fra prosjektbeskrivesle.

Pluss

Med signaturen fra ordfører Siv Dagny Aasvik og rådmann Ola Morten Teigen har Hadsel kommune søkt Kystverket om tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak. Prosjektet har fått navnet «Fornying av Melbu indre havn».