Fylkesmannen og Norsk Ornitologisk forening:

Kritiske til Bø kommunes godkjennelse til skyting av gjess i hekke- og yngletida

– Det er svært uheldig å skyte gjess i hekke- og yngletiden. Det sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk ornitologisk forening (NOF) til Vesterålen Online i en kommentar til at Bø kommuen har gitt tillatelse til skyting av skadegjørende gjess i hekke- og yngletida.

Grågås i Valan på Andøya.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Uansett hvilke vedtak kommunen faller ned på, mener naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk ornitologisk forening at lovverket uansett skal følges. Noe av det viktigste er å følge «Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon»