Kommunestyrets finte kan ha fungert i Kringelen-saken:

– Sitter langt inne for Fylkesmannen å drive lovlighetskontroll

Kommunestyret tok tilbake dispensasjonen de hadde gitt Kringelen masseuttak - men konkluderte samtidig med at uttaket kan drive uten reguleringsplan. Fylkesmannen vil etter alt å dømme ikke påklage vedtaket.

Masseuttaket på Kringelen.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Pluss

Etter utallige runder fram og tilbake om Kringelen masseuttak, landa kommunestyret i april på å oppheve sitt eget tidlgere vedtak om å gi Kringelen masseuttak dispensjon fra arealplanen i Sortland kommune. I begrunnelsen for vedtaket, skriver kommunen blant annet at de mener uttaket ikke er omfattet av krav om reguleringsplan, fordi det har drevet siden 70-tallet, før krav om reguleringsplan kom inn i lovverket.