Verge har ikke sett maken, på Sortland:

– Det er ingen menneskeverd under disse leveforholdene

– Det er ingen menneskeverd under disse leveforholdene, skriver en verge om forholdene som en mann bor under i Sortland kommune.

Faksimile, del av dokument fra fastverge til Fylkeslegen i Nordland. 

Pluss

Fylkesmannen i Nordland har mottatt en klage fra en verge, som gjelder manglende tiltak knyttet til en person som Sortland kommune har ansvar for.