Selskap har kontaktet kommunen angående ledige hotelltomter:

– Vi får flere henvendelser, og vi er attraktive

Eiendomsselskapet Schøyen AS har kontaktet kommunen for å høre om de har noen ledige tomter for hotell- eller turistanlegg. Ifølge ordføreren og reiselivssjefen blir Vesterålen og Sortland stadig mer attraktivt.

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo ser stadig økt interesse for Sortland og Vesterålen som reiseliv.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Eiendomsselskapet Schøyen AS henvendte seg i slutten av juni til Sortland kommune i elektronisk brevs form, med forespørsel om ledige tomter til «turistanlegg/hotellvirksomhet beregnet for helårsdrift». Henvendelsen kommer på vegne av en investorgruppe.