Halvar Rønneberg fortviler over buss-kutt melliom Vesterålen og Harstad:

– Politikerne i Harstad og Vesterålen bør reagere på foreslåtte busskutt

Halvar Rønneberg er frustrert over manglende innsikt fra fylkesråden for samferdsel om hvordan nedleggelser av kollektivtilbud kan påvirke ditriktene. Han håper nå politikerne i Harstad og Vesterålen protesterer på det som er iferd med å skje.

TILBAKE: Halvar Rønneberg fortviler over nedleggelse av busstilbud. Arkivfoto: Tony Gulla Sivertsen 

Pluss

Halvar Rønneberg fra Andenes skrev nylig et brev til Nordland fylkeskommune. Bakgrunnen er at det nå ligger an til det han mener er en svekkelse av busstilbudet mellom Vesterålen og Harstad/Kvæfjord.