Avinor avventer restriksjoner fra Forsvaret - Hotellplaner på Evenes på vent

Avinor har interessenter som kan realisere et hotell ved sivil terminal, men avventer Forsvarets restriksjoner for området.

Lufthavnsjef Anne Britt Bekken og Avinor har sett seg nødt til å sette planer om hotell, i området bak henne, på vent.   Foto: Tone A. Karlsen

Pluss

Lufthavnsjef Anne Britt Bekken på Harstad/Narvik lufthavn Evenes sier de har vært i dialog med flere interessenter om hotellplanene de lanserte før jul. Avinor inviterte da samarbeidspartnere til dialog om å lage et flyplasshotell med inntil 150 rom, på et skissert bruttoareal på 5000-6000 kvadratmeter, i alt fra to til fem etasjer.