Lutzgrankrangel nærmer seg avgjørelse

Flere grunneiere i Vesterålen venter på at Miljødirektoratet skal ta endelig stilling til om det er lov å plante ut lutzgran.

VERDIER: Tømmer kan gi grunneiere store verdier.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Pluss

De siste årene har enkelte miljøvernorganisasjoner hevdet med styrke at lutzgran er det samme som «pøbelgran». Det har vært holdt ulike aksjoner mot granarten. De siste årene har en rekke grunneiere forsøkt å få lov til å plante ut lutzgran, men det har vært alt annet enn lett. Så godt som alle sakene er anket.