Økning de siste fem årene:

Boligprisene i Vesterålen har steget

Boligprisene i Vesterålen har de siste fem årene økt samlet med 33,36 prosent, og det er boligprisene i Andøy som har økt mest de siste fem årene.

Boligprisene i Vesterålen har økt med 33,36 prosent de siste fem årene. På Sortland, der dette huset ligger til salgs, har det vært en prisvekst med 15,96 prosent fra 2013 til og med 2017. Bildet er brukt med samtykke fra boligselger.  Foto: Privat.

Pluss

Dette viser tall fra KommuneProfilen, som henter sine tall fra statistikken Eiendomsomsetning hos Statistisk Sentralbyrå.