Gode tall for flyplassene - men Widerøe kutter suksess:

– Det er Oslo-ruta som har gitt oss positive tall

Flyplassene i Vesterålen hadde gode tall i juni, og forventer vekst i juli. På Stokmarknes er det ruta Widerøe vil legge ned som har sikra overskuddet.

Trond Holten er flyplassjef på Stokmarknes lufthavn, Skagen.  Foto: Innsendt

«Jeg mener at det er osloruta som har gitt oss positive tall i år. Den utgjør forskjellen.»

Pluss

Både ved Andøya lufthavn og Stokmarknes lufthavn, Skagen har de hatt relativt gode talll i sommer.