Uenighet om regnskapet til Hurtigrutens hus gikk med overskudd eller underskudd

Selv om styret i Hurtigrutens Hus Hadsel KF og kommunestyret i Hadsel har vedtatt et regnskap i minus for 2017, mener tidligere eier Bernhard Wedding AS at foretaket hadde et overskudd på 107.000 kroner.

Hadsel kommune mener at det var et reelt underskudd for Hurtigrutens hus Hadsel KF i 2017. Tidligere eier, Bernhard Wedding AS, mener at foretaket gikk med et overskudd på 107.000 kroner i 2017, som skal brukes til å betale ned på selgerkreditten bygget ble solgt med.  Foto: Vidar Eliasen

Pluss

– Kommunen er uenig i at det har vært et overskudd, og det er på det rene at det er et reelt underskudd, sier rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen til VOL.