Søket etter Truls Henrik Johansen (23)

– Vi kan ikke gi oss nå

– Vi må områ oss litt både økonomisk og tidsmessig, men planen er å komme i gang med søk igjen, sier stefar til Truls, Morten Nilsen.

– Vi kan ikke gi oss nå, sier Morten Nilsen om søket etter savnede Truls. Til venstre Andre Reinholtsen og til høyre Yngve Larsen.   Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Politiet innstilte de aktive undervannssøkene onsdag 25. juli og lot saken gå over i en overvåkningsfase. De pårørende er fortvilet over politiet, og ønsker at søket skal gjenopptas.