Bladde aldri opp pengene for emisjon og ny tråler

Et av hovedargumentene for at Andøy solgte sine tråleraksjer i 2010, var at kommunen ikke hadde økonomiske muskler til å delta i en storstilt emisjon (aksjekapitalutvidelse) på flere titall millioner kroner. Emisjonen ble aldri gjennomført.

A. H. Holding AS gjennomførte aldri den bebudede utvidelsen av aksjekapitalen.  Foto: Jørn Aune

Pluss

VOL har gjennomgått samtlige kunngjøringer publisert i Brønnøysundregistrene for morselskapet A.H. Holding AS og datterselskapet AS Andenes Havfiskeselskap i perioden 2010 til og med 2017. Ingen av kunngjøringene i meldingene for disse to selskapene inneholder informasjon om aksjeutvidelse eller emisjon i nevnte periode.