Massivt press mot kommunen i aksjesaken

Med støtte fra den lokale banken satte de private aksjonærene inn et massivt press mot den offentlige aksjonæren, Andøy kommune, kort tid før politikerne skulle ta stilling til spørsmålet om salg av kommunes aksjepost i A. H. Holding AS.

Daglig leder Andreas Haugen i A. H. Haugen AS på Andenes med kontrakten som viser at selskapet hadde til hensikt å bygge et nytt fartøy ved et polsk verft.  Foto: Mette-H. Berger Amundsen

Pluss

Planene blant flertallsaksjonærene om å overta Andøy kommunes aksjer i A.H. Holding AS var planlagt så tidlig som før 2009. Det viser tidligere uttalelser fra daglig leder Andreas Haugen i A. H. Holding AS til Andøyposten i 2013. Der forteller han at selskapet hadde møter med formannskapet allerede så tidlig som i 2007 eller 2008. Dette var før dagens rådmann, Kirsten Lehne Pedersen, ble ansatt i kommunen våren 2009. Hun fikk i 2015 forlenget sitt åremål fram til våren 2021.