Uriktige påstander om søkertallene for byggfag:

Søkertallet holder seg stabilt tross vedtatt nedlegging

I argumentasjonen rundt nedlegging av byggfag på Sortland, påstås det at søkertallene stuper nå som det er kjent at linja på Sortland skal legges ned. Dette gjenspeiles ikke i tallene.

Byggelever på Sortland.   Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

VOL har gått gjennom søkertallene til bygglinjene på Hadsel og Sortland de siste årene. Gjennomgangen viser at tallene har holdt seg ganske stabile.