Mener vilkårene for avskjedigelse ikke er oppfylt:

– Selv straffbare forhold er ikke nødvendigvis nok

Toine C. Sannes' advokat sa i sitt innledningsforedrag at det ikke finnes noe belegg for å avskjedige Sannes. Han påpeker at det stilles svært strenge krav til dette i loven.
Pluss

Toine C. Sannes' advokat Alf Kåre Knudsen la fram deres innledende forklaring mandag. Kjernen i forklaringa er at de mener det ikke var noe konkret grunnlag for å avskjedige Toine Sannes i januar 2016, da hun ble avskjediget.