Forlik inngått mellom Hadsel Asvo og Toine Sannes:

Forliksramme på 450.000 - og får beklagelse fra selskapet

Hadsel Asvo og Toine Sannes inngikk tirsdag forlik i Hålogaland lagmannsrett. Nå håper selskapet å kunne legge saken bak seg.

Toine C. Sannes med advokat Eirik Gåskjønli fra Bing Hodneland under lagmannsrettssaken i Tromsø.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

Det var en betydelig lettere stemning i lagmannsretten i Tromsø tirsdag, etter at det ganske tidlig på dagen ble klart at partene ville gå til forlik. Det ble formelt signert tirsdag ettermiddag.