– Det er en ukultur, og vi har sett mange eksempler fra Vesterålen

Toine C. Sannes er lettet etter at saken mellom henne og Hadsel Asvo endte i rettsforlik. Hun mener saken er symptomatisk for det hun kaller en ukultur blant bedrifter både i Vesterålen og i Norge generelt.

Toine C. Sannes er klar for å bruke mer energi på politikken og mindre på arbeidskonflikten med Hadsel Asvo.  Foto: Innsendt

Jeg ble beskyldt for en kriminell handling – å ha forfalsket underskriften til Hultgren på kontrakten. Det er absurd, som tatt ut av en Netflix-serie.

Pluss

Saken mellom Hadsel Asvo og Toine Sannes ble avgjort tirsdag. Torsdag besluttet lagmannsretten at partene skal bære sine egne saksomkostninger.