Nordlaks har leid inn arbeidskraft i ti år:

- Vanskelig å finne tilstrekkelig lokal arbeidskraft til sesongjobb

Fordi at man ikke får drive oppdrett med rullerende MTB (maksimal tillatt biomasse), må Nordlaks hvert år permittere faste ansatte og leie inn utenlandsk arbeidskraft.

Administrerende direktør for Nordlaks Produkter AS, Roger Mosand. Arkivfoto. 

Pluss

Nordlaks Produkter AS har andre halvår 75 innleide sesongarbeidere.