Ingen får flytte tilbake til Haugnes:

Andøya flystasjon: – Finnes ingen avtaler om gjenkjøp av heimgårdene

– Med den informasjon som vi har funnet til nå, er det ingenting som tyder på at det finnes avtaler om gjenkjøp av arealer.

  Foto: Digitalt Museum

Pluss

Det har avdelingsdirektør for prosjekt og avhending i Forsvarsbygg, Ragnhild Aalstad, kommer fram til etter å ha lett med lys og lykte i arkivene fra tiden da Staten ved Forsvaret eksproprierte heimgårdene på Haugnes på Andøya. Da for å utvide flyplassen og gi plass til nødvendig militær infrastruktur under den kalde krigen. Hun har heller ikke mottatt noen slike avtaler fra de tidligere grunneierne på Haugnes, om har blitt oppfordret til å fremme slike.