Starter jakta på miljøgifter ved Andøya flystasjon

Etter mer enn 60 års militær drift, starter Forsvaret nå en ny kamp: De skal finne alt avfallstoffet etter den militære aktiviteten langs den over tre kilometer lange flystripa på Andøya flystasjon.

I år 2000 var det en oljelekkasje ved hangar A på Andøya flystasjon. Hangar A ble revet i 2013, men foruresningen ligger fortsatt i grunnen (rød pil på illustrasjonen).  Foto: Skjermdump, rapport Forsvarsbygg

Pluss

I følge en 2018-rapport fra Forsvarsbygg, har miljøseksjonen deres gjennom intervjuer, befaringer og gjennomgang av historiske data framskaffet en oversikt over hvilke områder ved Andøya flystasjon hvor det er eller kan være mistanke om forurenset grunn. Rapporten fra Forsvarsbygg legger grunnlagt for videre undersøkelser og risikovurderinger av forurensninger i jord og vann på Andøya flystasjon.