Håper å få møte med kommunen denne uka:

Vil rive nedslitt trehus og bygge ti leiligheter på tomta

Asplan Viak har søkt Sortland kommune om få bygge en såkalt flermannsbolig i Vesterålsgata 63, hvor det i dag står en gammel tomannsbolig. De har nå bedt om å få et oppstartsmøte med kommunen.

Denne vil Asplan Viak få revet så det kan bygges boliger.  Foto: Asplan Viak

Pluss

«Det er ønske om oppføring av et bygg med opptil 10 leiligheter. Tomta er sentrumsnært, solrik, med gode muligheter for utnyttelse. [...]Planområdet innebærer hele eiendomsteig 15/338. Kvalitet på eiendomsgrenser (behov for oppmåling) må avklares med kommunen. Planområdet er i overordnet plan regulert til sentrumsformål,» står det i søknaden fra Asplan Viak.