Fiskarlaget i Nordland ga tommel opp til oppdrettsanlegg ved Holand:

– Vi har ikke vært klar over at området brukes til fiske

Nordland fylkes fiskarlag har i en uttalelse til Sortland kommune konkludert med at det ikke er fiskerinteresser i området på Holand, der Eidsfjord sjøfarm planlegger nytt oppdrettsanlegg. De fikk ingen tilbakemelding fra fiskarlaget i Sortland, ifølge fylkeslederen.

Steinar Jonassen er daglig leder i Nordland fylkes fiskarlag. Han sier de ikke fikk tilbakemeldinger fra Sortland om at området brukes til fiske.  Foto: Innsendt / fiskarlaget

Pluss

8. august sendte Nordland fylkes fiskarlag et brev til Sortland kommune der de konkluderer med at de «etter en samlet vurdering (har) kommet til at vi ikke har motforestillinger til at søknaden innvilges.» Søknaden de sikter til, er Eidsfjord sjøfarms søknad om å opprette et nytt anlegg utenfor Holand i Sortland.