Vi streamer flyplassmøte:

Hvor kan en ny storflyplass for Lofoten og Vesterålen ligge?

I dag streamer VOL fra Avinors flyplassmøte om planene for ny storflyplass for Lofoten og Vesterålen.
Pluss

Klokken 12:00 i dag inviterer Avinor til flyplassmøte på Sortland. Tema er fremdriften i planleggingen og diskusjonen rundt ny storflyplass for Lofoten og Vesterålen.