Forslag for hurtigbåtruta til Øksnes Vestbygd:

– Viktig med et tilbud som gagner alle øyboerne

Fastboende i Øksnes Vestbygd synes det er helt greit at Skjellfjorden blir anløpt på signal og peker på at behovet der ikke er så stort om vinteren. De ønsker seg Smines tilbake i ruta, i tråd med kommunens forslag.
Pluss

Fylkestinget i Nordland vedtok 09.oktober i fjor i ei utredning om fremtidig ferge og hurtigbåttilbud i Nordland, som innebar at at anløpet til Smines ble lagt ned fra 1. januar 2018. I det opprinnelige forslaget lå det også at  Skjellfjord kai skulle legges ned, og at lørdagstilbudet på vinteren og 14.30-turen til Skogsøya tirsdag/torsdag/fredag også skulle tas bort.