Reiselivssjef Astrid Berthinussen ønsker å bidra til bedre skilting av regionen:

– Vi vil snakke med veivesenet om skilt

Reiselivssjef Astrid Berthinussen medgir at det ennå er en vei å gå når det gjelder skilting og informasjon om reiselivsdestinasjonen Vesterålen
Pluss

VA er kontaktet av en av våre lesere, som uttrykker irritasjon over det han mener er altfor dårlig skilting av regionen Vesterålen for veifarende på vei i bil hit.