Anne Robertsen lettet etter veiavgjørelse:

– De fleste ville nok ikke orka, men det gikk en liten faen i meg

Hun har klagd på alle vedtak som er gjort om avkjørsel til eiendommen hun har kjøpt på Jennestad. I snart ti år har hun eid en eiendom på Jennestad hun ikke får brukt, fordi det ikke har vært vei til den. Nå fikk hun endelig gjennomslag i formannskapet.

Formannskapspolitikerne var på befaring ved den aktuelle tomta tirsdag. Her viser Anne Robertsen hvor veien kommunen mener hun bør bruke går i dag, og hvor hun ønsker å anlegge vei.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

Saken om tillatelse til å etablere avkjørsel til en tomt på Jennestad, er nesten til å få vondt i hodet av: Selve kjøpet av tomta ble avklart i 2009, deretter ble en konsesjonssøknad avgjort i 2013, og underveis har det hele tida vært strid om veiløsning til tomta.