Alf Brekken & Sønner avviser kontraktsbrudd - mener staten har regna feil:

– Umulig å gjennomføre arbeidet med antallet stein Kystverket la til grunn

Alf Brekken & Sønner avviser påstanden om at de har brukt for liten stein - i så fall ville det ikke holdt med antallet som er brukt, påpeker de. De fastholder at det er staten som har beregna for lite stein i sin bestilling.
Pluss

Alf Brekken & Sønners (ABS) advokat Trond Skogly tok i sitt innledningsforedrag for seg flere av påstandene som hadde kommet i regjeringsadvokat Holdøs innlegg.