Én kommune i Vesterålen har ekstra få arbeidsledige

Arbeidsledighetstallene for Vesterålen synker fortsatt, også i Vesterålen og sjølv om statistikken viser det motsatte.

Kai Jensen, Lerøy, melder at fabrikken er i full gang igjen. Dermed vil Hadsel falle ned på normalnivå på rundt to prosent i september. 

Pluss

De offisielle tallene viser at det er 50 flere ledige ved utgangen av august enn for ett år siden, men tallene «lyver» og feilkilden finner man i Hadsel. NAV rapporterer om 54 flere ledige i august i år sammenlignet med august i fjor.