Endelig avgjort:

– Glade for at vi får lokalitet ved Gaukværøya

Egil Kristoffersen & Sønner har endelig fått tillatelse til å opprette oppdrettslokalitet ved Gaukværøya. Det er Daglig leder, Eva Kristoffersen strålende fornøyd med.
Pluss

– Når ser det lyst ut. Nå har vi fått tillatelse og fått tildelt lokalitet. Det er vi veldig glade og fornøyde med, sier hun.

For bedriften har det vært alt annet enn enkelt å få tillatelsen i orden.

Faktisk har det tatt så lang tid at bedriften har rukket å ansette 21 nye personer siden søknaden ble sendt første gang.

(Se video)

Eva Kristoffersen

 

Videofilm: Jan Helge Andersen

Egil Kristoffersen & Sønner fikk første gang dispensasjon fra arealplanen i Bø høsten 2015. Naturvernforbundet klaget saken inn for Fylkesmannen, som godtok klagen. Dermed måtte den gjennom en ny runde i kommunen. Også denne gangen ble søknaden underkjent på grunn av at Bø kommune ikke hadde gjort egne vurderinger, men i stedet lent seg på oppdrettsselskapets.

Før jul i fjor gikk siste runde gjennom kommunestyret, og siden den gang har søknaden gått gjennom en byråkratisk etappe i Fylkeskommunen. Nå er altså tillatelse gitt, men kan fortsatt påklages én gang.

– Vi håper jo selvsagt vi er i mål nå, men helt sikre er vi ikke. Vi får vente å se, sier Eva Kristoffersen.

– Viktig

Kristoffersen kunngjorde nyheten under Åpen dag ved selskapets anlegg i Jennskaret i Bø.

– Hvorfor er det så viktig for Egil Kristoffersen & Sønner å få gjennom denne lokaliteten?

– Med denne lokaliteten har vi bedre muligheter til å ivareta miljøet. Vi får også mulighet til å ha større fisk nærmere slakteriet. I tillegg får vi mulighet til å brakklegge produksjonsområdene i lengre perioder enn tidligere, sier Eva Kristoffersen og legger til:
– Vi får også langt større kontroll på lakselus. Nå kan vi koordinere oss mot nærliggende selskapers lokaliteter også, og vi går i ei retning med bedre lusekontroll.


Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på VOL-redaktør Geir Bjørn Nilsen er nærstående til eierne av selskapet.Egil Kristoffersen og Sønner Kan måtte redusere produksjonen ved anlegget i Malnesfjorden:

– Å få lokaliteten ved Gaukværøya avgjørende for fremtidige arbeidsplasser i Bø

Egil Kristoffersen og Sønner kan måtte redusere MTB grunnet lusetrøbbel.Tre mot to for oppdrett på Gaukværøya

Den kontroversielle søknaden om å starte oppdrettsanlegg ved Gaukværøya i Bø ble knepent vedtatt i Bø formannskap.Trekker flere planlagte oppdrettslokaliteter fra arealplanen

Formannskapet tar til seg innsigelser som har kommet for oppdrettslokalitetene Mårsund og Godvik.– Etablering av oppdrett ved Gaukværøya er av stor samfunnsmessig betydning

Fiskeridirektoratet er tydelig i sin høringsuttalelse til arealplanen i Bø: Anbefaler etablering av oppdrettsanlegg ved lokalitet Gaukværøya i Bø.Fylkesmannen erklærer seg inhabil:

- Kan svekke tilliten til vår upartiskhetFormannskapet i Bø opprettholdt vedtak om Gaukværøya

Formannskapet i Bø vedtok torsdag å opprettholde vedtaket om å tillate oppdrettsanlegg ved Gaukværøya.

 

Eva Kristoffersen hos Egil Kristoffersen & Sønner:

- Hvor lang tid skal en måtte vente på byråkratiet?

I dag gikk nok en gang vedaket om å godkjenne oppdrettsanlegg ved Gaukværøya i kommunestyret – 1,5 år etter Egil Kristoffersen og Sønner søkte om det.Vedtok oppdrett ved Gaukværøya - igjen

Med 12 mot sju stemmer vedtok kommunestyret i Bø på nytt at Egil Kristoffersen & Sønner får opprette oppdrett ved Gaukværøya.– Oppdrettssaker burde ha blitt behandlet av ett organ

Daglig leder i Egil Kristoffersen & Sønner mener for mange etater er involvert i søknadsprosesser om oppdrettsanlegg.Får sviende kritikk av fylkesmannen

Bø kommune Må behandle søknaden om oppdrettsanlegg ved Gaukværøya på nytt.Fylkesmannen positiv til oppdrett ved Gaukværøya

Fylkesmannen i Nordland vil gi Egil Kristoffersen og Sønner lov til å etablere seg med en ny oppdrettslokalitet ved Gaukværøya i Bø.– Nei til oppdrett på Gaukværøya

Det er beklagelig at Bø kommune tar så lett på konsekvensene av å legge oppdrettslokaliteten i et gyte- og oppvekstområde.Formannskapet i Bø:

Stemte for oppdrett ved Gaukværøya

Saken skal opp i kommunestyret torsdag i neste uke.- Hadde ikke ventet en slik tirade fra John Edvard

- Jeg hadde ikke ventet en slik tirade fra John Edvard Johnsen, en person som jeg vanligvis har stor respekt for! skriver Arne R. Hole om bøfjerdingens innlegg på VOL i forrige uke om kritikken mot oppdrettsplanene utenfor Gaukværøya.Naturvernforbundet med høringsuttalelse om oppdrettsplaner ved Gaukværøya:

- En skrekkens eksempel på ensidig og mangelfull kommunal saksbehandling

Naturvernforbbundet kommer med kritikk om at det planlegges oppdrettsanlegg ved Gaukværøya.Ut mot oppdrettsplaner i Bø:

- Dette virker lite gjennomtenkt

Egil Kristoffersen & Sønner har søkt om å få etablere oppdrettsanlegg ved Gaukværøya i Bø. 6. mai er høringsfristen på konsesjonssøknaden. I sitt brev til kommunen bønnfaller Sonja Andersen politikerne om å bevare Bø som den naturperlen den er, og mener ei eventuell åpning for oppdrett i «hjertet» av Bø er lite gjennomtenkt.Naturvernforbundet klager inn Bø kommune

Naturvernforbundet går videre med sin søken om å hindre oppdrett ved Gaukværøya.Vil opprettholde vedtak

Kommunestyret i Bø har gitt Egil Kristoffersen AS & Sønner dispensasjon fra arealplanen for å etablere oppdrettsanlegg ved Gaukværøya i Bø.