– Lekser har ikke ønsket effekt på læring i det store og hele

Skoleåret er i gang, og elevene i hadselskolen har allerede fått sine første lekser. Noen steder er det helt annerledes.

Hektisk: – Finland har ingen tradisjon for lekser, og de ligger på verdenstoppen når det gjelder læring i skolen. Jeg ser for meg en mer krevende arbeidshverdag for min egen del, men ser ikke for meg at skolen vår går tilbake til lekser etter prøveperioden, sier Morten Smith-Petersen (Innfelt). Foto: Innsendt 

Jeg får nok en mer krevende hverdag enn før

Morten Smith-Petersen, lærer ved Ramberg, Moss
Pluss

Digermulen skole i Vågan har operert som leksefri skole i atten år, og har med det lengst erfaring i Norge. Engasjerte og skolemotiverte elever, ikke uro og hærverk, samt gode resultater lokalt og nasjonalt er sider skolen trekker fram som positive sider ved ordningen.