Fylkeslegen i Nordland:

Sykehuspasient var alt for sen med å klage

Har du tenkt å klage på en pasientskade? Da bør du ikke vente for lenge. Nylig fikk en pasient ved Nordlandssykehuset avvist sin klage til fylkeslegen, fordi pasienten var for sen med å sende inn klagen.

Pasienten hadde et fall på 2,5 meter ned i et betonggulv. Klagen om tilsyn kom inn for sent, mener fylkeslegen i Nordland. 

Pluss

Det er fungerende fylkeslege i Nordland, Eli Løkken, som i et skriftlig svar til en tidligere pasient ved Nordlandssykehuset Vesterålen, har bestemt at det ikke blir opprettet tilsynssak mot sykehuset slik pasienten krevde.