Anbefaler å ikke bygge opplæringsbasseng

Rådmannen anbefaler at det ikke blir bygget opplæringsbasseng i tilknytning til flerbrukshall ved Stokmarknes skole.

Illustrasjonstegning for hvordan en flerbrukshall med tilknyttet opplæringsbasseng kan se ut. 

Pluss

– Investeringskostnad for opplæringsbasseng, stipulert til 25 millioner kroner, anbefales ikke realisert. Dette av hensyn til den økte driftsbelastning et slikt prosjekt vil medføre, heter det i rådmann Ola Morten Teigens uttalelse i sakspapirene til møtet i hovedutvalg oppvekst i Hadsel kommune, som skal avholdes 19. september.