Rådmannen med to forslag om nytt helsesenter på Stokmarknes:

Anbefaler nybygg, men gir politikerne en rimeligere utvei

Rådmann Ola Morten Teigen, gir politikerne i Hadsel to alternativer for nytt helsesenter.

Hadselrådmann Ola Moren Teigen.  Foto: Atle Nielsen

Pluss

Bakgrunnen er et vedtak i kommunestyret i Hadsel 21. juni. Her lyste kommunen ut en forespørsel på leie av lokaler til helsetjenestene. Det kom også et vedtak 31. mai, hvor det ble vedtatt å utrede et modulbasert nybygg hvor man kunne samle helsetjenestene.