Hadsel kommune søkt til Nordland fylkeskommune:

Fikk nei på søknad om midler til miljøgata: Må nedskalere prosjektet

Hadsel søkte om 33,8 millioner kroner til sitt miljøgateprosjekt. Fylkeskommunen har svart med blankt avslag, blant annet fordi Stokmarknes ikke er et regionsenter.

MÅ BLI BILLIGERE: Stokmarknes stiller bak i køen når Nordland fylkeskommune deler ut stedsutviklingsmidler. Regionsentrene prioriteres først. ILLUSTRASJON: ASPLAN VIAK 

Vi må nok gå gjennom miljø-gateprosjektet på nytt for å se om her er noe som kan kuttes.

Spesialrådgiver Hans Christian Haakonsen
Pluss

Hans Christian Haakonsen, som leder miljøgateprosjektet for kommunen, forteller at det negative svaret ikke kom helt ut av det blå. Men at det likevel var skuffende.