Andøya flystasjon:

Militære dokumenter gikk under radaren

Et dokument fra Forsvarsbygg til 133 Luftving på Andøya flystasjon gikk under radaren i nærmere tre og et halvt år. Nå innrømmer Forsvarsbygg at flere dokumenter kan ha unngått offentlighet. Nå skjerper Forsvarsbygg sine interne rutiner.

Andøya flystasjon (illustrasjonsfoto). 

Pluss

Det aktuelle dokumentet fra Forsvarsbygg til 133 Luftving ved Andøya flystasjon er datert 5. mars 2015, men ble først oppført i Forsvarsbygg sin egen offentlige postjournal den 27. august 2018. Det er nesten tre år og fem måneder senere enn dokumentets faktiske dato.