Vedtok å opprettholde sitt vedtak

Under dagens formannskapsmøte i Sortland vedtok flertallet å opprettholde sitt tidligere vedtak om å unnlate ulovlighetsoppfølging av Kringlen masseuttak.

Formannskapet i Sortland kommune vedtok mot en stemme å opprettholde vedtaket de gjorde 12. april i år.  Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

Pluss

Innstillingen som ble vedtatt kom fra Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.