– Nok parkeringsplasser ved Bykuben for et eventuelt legesenter

Dersom kommunen vil bli leietakere i Bykuben, er ett av spørsmålene mange har stilt hvordan parkeringssituasjonen vil bli i sentrum.

helseparkering? Dersom kommunen leier lokaler til helsesenteret på Bykuben, vil det bli reservering av parkeringsplassene på taket for helsesenterets brukere. Foto: Per Eivind Knudsen 

Pluss

I sakspapirene trekkes det fram at et helsesenter i Bykuben vil trekke flere folk til sentrum, og at dette kan få positive ringvirkninger for handelen.