Pålagt å renske opp på skytterbanen:

Forsvarsbygg: – Unngår de største inngrepene i Melbu-marka

Inngrepene i Melbu-marka blir ikke så store som tidligere fryktet. Samtidig skal mer forurensing bli ligende igjen i marka, sammenlignet med nivåene i tidligere krav til opprenskning av forurensning ved den gamle skytterbanen til Forsvaret.
Pluss

Prosjektleder Harry Hellebust i Forsvarsbygg opplyser til VOL at endringen som Miljødirektoratet har godkjent etter søknad fra Forsvarsbygg, betyr at flere myrområder blir mindre berørt av inngrep i forbindelse med opprenskningen enn tidligere antatt.