Kritisk til innføring av PALS

Torsdag kveld arrangerte partiet Rødt, åpent møte om adferdsprogrammet PALS, på Sortland. Skepsisen mot å innføre systemet i sortlandsskolen, var stor.

Helge Holgersen er psykolog har har arbeidet mye med se på innholdet i det omstridte PALS-systemet, som har blitt innført ved flere skoler.  Foto: Vidar Eliassen

Pluss

PALS (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling) er en skoleomfattende innsatsmodell, som blant annet består av systematiske og effektive forebyggingstiltak, der intensjonen er å rette positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Flere skoler har allerede innført modellen, mens mange andre vurderer å gjøre det.