Voldtektsdømt vesteråling anker til Høyesterett

Vesterålingen som i forrige uke ble dømt til fengsel i fem år, anker til Høyesterett.

Statsadvokat Thor Erik Høiskar fikk ikke medhold i sin straffepåstand. Lagmannsretten skjerpet fengelstraffen med syv måneder.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Pluss

Mannen ble dømt for ett tilfelle av voldtekt mot jente på under 14 år, og i tillegg dømt for å ha hatt flere samleier med en annen jente under 16 år samt alvorlige trusler. Mannen ble i Trondenes tingrett dømt til fengsel i fire år og fem måneder, og ble dømt til å betale 175.000 kroner i oppreising til den ene jenta og 100.000 kroner til den andre. Hålogaland lagmannsrett skjerpet straffen til fem års fengsel, og tilkjente de to fornærmede jentene henholdsvis 200.000 kroner og 100.000 kroner i erstatning.