Harstad/Narvik Evenes Lufthavn:

Miljøgifter siver ut i Ramsar-området

Høye konsentrasjoner av ulike kilder av forurensning strømmer ut i det vernede Ramsar-området som dekker våtmarksområdene rundt Harstad/Narvik Evenes Lufthavn.

Det lekker mye forurensning fra et tidligere brannøvingsområde på Evenes Lufthavn. 

Pluss

Det kan leses ut av en konklusjon fra lufthavnsjef Anne Britt Bekken ved Harstad/Narvik Evenes Lufthavn. I en rapport til Fylkesmannen i Nordland konkluderer hun med at analyseresultatene fra overvåkingen av utlekking av miljøgifter viser høye konsentrasjoner.