Kommuneøkonomiekspert skal hjelpe Sortland å tenke nytt:

– Sortland har ikke kuttet noenting, men alle tror de har gjort det

Direktør Roger Veinan i Bedriftskompetanse har i månedsvis jobba tett med kommunen og analysert forbruk, økonomi og budsjettarbeid. Han mener måten man jobber med budsjettene på gir inntrykk av kutt, mens man egentlig bruker mer og mer penger.

Roger Veinan i Bedriftskompetanse skal hjelpe Sortland kommune å kutte i kommunale kostnader.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

Kommunens økonomisjef sa tidligere i år at om man fortsetter å drifte som man gjør nå, vil Sortland havne på Robek-lista og bli satt under økonomisk administrasjon. Derfor må det tas grep i økonomien.