Nordlandssykehuset svarer på kritikk:

– Beklager om pasienter og pårørende opplever å ikke bli møtt med respekt

Nordlandssykehuset kan ikke kommentere enkeltsaker og går derfor ikke inn på elementene i klagen VOL omtaler. De forsikrer om at rutinene for hjerneslag er gode.

Randi Angelsen er kommunikasjonssjef ved Stokmarknes sykehus.  Foto: Nordlandssykehuset

Pluss

Samboeren til en hjerneslagpasient reagerte på det hun mente var manglende behandling og arrogant oppførsel fra ansatte ved sykehuset. Klagen er datert 13. september.