Pårørende klager på Nordlandssykehuset Vesterålen:

Mener sykehuset ikke tok hjerneslag seriøst: Måtte vente over åtte timer på behandling

En person har sendt klage til Fylkesmannen i Nordland på behandlinga en hjerneslagrammet mann mottok på Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes. Personen mener de ble behandlet arrogant og reagerer på at det tok åtte og en halv time før sykehuset iverksatte trombolysebehandling for slag.

De påklagede forholdene skal ha funnet sted ved Stokmarknes sykehus.  Foto: Anja Eikenes

Pluss

En klage rettet mot Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes er sendt til fylkeslegen og Fylkesmannen i Nordland. Klagen er datert 13. september, men det er tydelig i beskrivelsen at den gjelder en hendelse som har skjedd noe tid tilbake. Det handler om en pasient som kom til sykehuset med symptomer på slag.