Kom inn på romteknologi på Andøy vgs. mot alle odds:

– Jeg vil uttrykke takknemlighet til lærerne på Andenes som trodde på meg da jeg slet mest

Rolandas Vitkus gikk fra å være skolelei med dårlige karakterer og mye fravær, til å komme inn gjennom et av de trangeste nåløyene i norsk skolesammenheng.

en­tu­si­as­tisk: Ro­lan­das Vitkus står her for­an det gi­gan­tis­ke nett­bret­tet i elek­tro­nikk-la­ben på And­øy vi­de­re­gå­en­de sko­le. Pro­gram­met han kik­ker på er en mo­dell av ver­dens­rom­met. alle foto: Tord vi­ken 

Pluss

Rolandas Vitkus (18) hadde dårlige forutsetninger for å være der han har kommet i dag. I 2013 kom han til Norge fra Litauen, kunne ikke språket, og måtte stotre seg gjennom skolen på en blanding av engelsk og dårlig norsk. Faktisk var det så vrient at han fikk lov til å bruke en iPad og Google translate i skoletimene. Tiendeklasse var et ork. Han hadde mye fravær, og karakterene var stort sett dårlige. Med tre i snitt var ikke valgmulighetene store.