Samskap presenterte halvårsrapport: Etterlyser innovasjon

Andøy kommune satte seg et hårete mål i 2017 for omstillingsprogrammet: 350 arbeidsplasser på 6 år. Resultatet så langt er 2 nye arbeidsplasser og 2 nye bedriftsetableringer.

ambisiøs målsetting: Å bidra til 350 nye arbeidsplasser i løpet av seks år er det overordnede målet for omstillingsarbeidet til Samskap. – Veien blir til mens man går, uttalte Brita Erlandsen, næringssjef og programleder for Samskap, etter presentasjon av havårsrapporten. foto: tord viken 

Pluss

Dette går fram av halvårsrapporten fra selskapet, som ble lagt fram i forrige uke.